Problémy okolo WIFI

 

Časem jsem nashromáždil jednak řadu dotazů a jednak zkušeností z provozu WIFI sítě v prostředí malých měst a vesnic. Provoz v takovém prostředí je pochopitelně úplně jiný než ve velkých městech. Ve velkých městech mezi sebou bojují četní provozovatelé, signálů je habaděj až se navzájem ruší a je problém vybrat ten nejméně rušený. Na malých vesnicích je problém přesně opačný - získat odněkud signál je problém a když už ho máte je problém rovnoměrně pokrýt celou požadovanou lokalitu. Výhoda je že není rušení a lze využít i maximální citlivosti zařízení u jednotlivých klientů.

ZAČÍNÁME

Základním problémem je získat primární připojení nějakým dostupným způsobem. Možností je více, záleží jaké máte představy o případném (velikosti a rozloze sítě) růstu a budoucnosti vaší sítě. Není sice problém dostat signál několik kilometrů daleko, při dobré viditelnosti lze hovořit i o desítkách kilometrů zvláště s využitím pásma 5 GHz. Pokud je tedy providér v dohledu je téměř vyhráno. Dohled se nejlépe ověří dalekohledem kdy je třeba z místa váší klientské antény vidět na anténu poskytovatele. Dáváme při tom pozor na případné překážky v blízkém okolí vytýčené trasy. Cesta signálu vzduchem se nepodobá přímce ale tvoří protáhlou elipsu která má největší průměr na polovině cesty od vás k providérovi. Odborně se to nazývá Fresnelova zóna, je jich sice více ale největší vliv má ta s nejmenším průměrem nazývaná "první". Protože počítat průměr pro náš konkretní případ asi nikdo nebude, je třeba počítat s tím že pokud by na trase nějaké velmi blízké překážky byly, budou mít vliv na šíření signálu. Nějaké výpočty profilu trasy jsou vhodné spíše pro profesionály, my budeme muset vše ověřit spíše prakticky. Pamatujme také na to, že někdy i malý posun antény libovolným směrem může mít velký vliv na sílu signálu. Pole nebývá homogení jsou zde místa různě pokrytá.
Shrnutí: Připojení k providérovi musí být kvalitní protože ovlivňuje kvalitu celé další sítě.

DISTRIBUCE

Předpokládejme že máte funkční připojení ať už bezdrátové nebo jiné a chcete ho dále bezdrátově šířit. Musíte tedy vytvořit přístupový bod jehož anténa nebo antenní systém by měl pokrýt vámi uvažovanou lokalitu.V případě bezdrátového připojení na providéra je tedy třeba zvolit místo vhodné pro oba tyto požadavky. To nebývá snadné a přikloníme se tady spíše pro místo vhodnější pro připojení k providérovi a pokrytí lokality bude "nějaké". Pro připojení k providérovi použijeme směrovou anténu - nejlepší je parabola - a pro pokrytí uvažované lokality lze použít anténu všesměrovou nebo sektorovou podle potřeby. Pokrytí naší lokality nebude určitě rovnoměrné protože zvláště v našich malebných vesničkách budou vadit četné stromy, domy, kopce, lesy, většinou nevadí jen rybník. Nejhorší je podle zkušenosti les - je vysoký, hustý, v zimě v letě zelený. Dostat signál skrz les je sice možné ale již po pár metrech signál dost rapidně klesá. (Mám klienta 300m daleko, uprostřed trasy je 10m lesa a při klientské anténě asi 12 dB to chodí tak na hranici citlivosti). Listnaté stromy vadí méně a záleží pochopitelně na jejich množství na trase. Dům na trase vadí podle toho jak je daleko a jak je vysoký, dům těsně před vámi a vyšší než vy je opravdu problém. Nejlépe je použít nějakou malou anténku třeba "plechovku" a prakticky vyzkoušet. U klienta je třeba posoudit zda bude vhodnější použít PCI kartu a koaxiál k anténě (levnější) nebo AP v módu klient kde vychází koax krátký (větší zisk-větší cena). Ještě bych se chtěl zmínit o vlivu polarizace. Volba polarizace má význam tam kde chceme odlišit dva skoro stejně silné signály a má také vliv na šíření signálu terenem. Pro připojení k providérovi si vybírat nemůžeme, polarizaci určuje anténa použitá providérem. Pro vlastní síť kde jsme vlastně providérem my sami můžeme si vybrat jednak podle dostupných antén a také podle terenu naší lokality. Všesměrové antény v prodeji bývají většinou pro polarizaci vertikální a pro pásmo 5 GHz i horizontální. Pro pokrytí lokality typu vesnice je asi vhodnější pásmo 2,4 GHz kde je přeci jen větší průchodnost překážkami než u pásma 5 GHz. Při polarizaci vertikální je signál více pohlcován stromy ale jsou místa se signálem větším a také menším, anténu klienta nutno umístit podle praktického vyzkoušení. Polarizace horizontální většinou poskytuje pokrytí rovnoměrnější a signál v místě bývá stabilnější.
Shrnutí:Připojení jednotlivých klientů je zcela individuální a řešíme je víceméně experimentálně.

Přípomínám že řeč je o WiFi sítích na vesnicích v problematickém terenu, ve městech se řídíme podle jiných kriterií. Článek snad trochu pomůže těm co začínají a každá zkušenost je dobrá.
Na případné dotazy rád odpovím. OK1VTP.

Stránku spravuje správce

Návrat na obsah