Hledač kovových předmětů

Detektorů kovů existuje velké množství od jednoduchých domácích výrobků až po velmi drahé profesionální přístroje. Zde je nutné podotknout že kvalita přístroje se hodnotí více způsoby. Důležité je především rozlišení velikosti předmětu a jeho povaha - železné a neželezné kovy. Vlastní citlivost je obvykle výrobci udávána různými měřítky a jen těžko lze podle takových údajů kvalitu jednotlivých přístrojů posuzovat. Obecně lze říci, že některé přístroje dokáží lépe určit přesně místo polohy předmětu a jiné zase dokáží indikovat předmět ve větší hloubce. Také na velikost hledaného předmětu jsou různé typy přístrojů různě citlivé. Nelze bohužel říci že existuje byť sebedražší přístroj který by splňoval všechny tyto požadavky najednou. Vyplývá to z použitého principu činnosti, kterých je více a také z konstrukce a tvaru hledací hlavice. Často se drahé přístroje liší od těch jednodušších jen komfortnějším vybavením a vzhledem. Více záleží na vlastníku jak umí s přístrojem zacházet a na jeho zkušenostech.

Po uvážení všech těchto hledisek, rozboru funkce více typů přístrojů a úvaze o možnosti levné domácí výroby, byl zvolen dále popsaný přístroj. Tato konstrukce byla upravena podle původního návodu na domácí výrobu uveřejněném v časopisu ETI.

POPIS ČINNOSTI

Způsob jak přístroj pracuje popíši jen stručně protože nepředpokládám že ho bude stavět úplný neodborník.

Přístroj pracuje na zcela běžném a jednoduchém principu. Detekuje změnu indukčnosti hledací cívky a výsledek je vyhodnocen jako nízkofrenvenční zázněj mezi dvěma oscilátory. Jeden oscilátor má kmitočet pevně určen a stabilizován krystalem a kmitočet druhého se mění podle momentální indukčnosti hledací cívky. Zapojení však používá několik "fint" které výrazně zlepšují vlastnosti jinak běžného přístroje.

1) Pevný oscilátor pracuje na frekvenci 8x vyšší než oscilátor hledací. Tím se změna indukčnosti hledací cívky a výsledná změna zázněje projeví 8x více.

2) Směšovač do kterého jsou oba kmitočty oscilátorů přivedeny pracuje digitálně. To znamená že i velmi nízký kmitočet zázněje (kdy je citlivost nejvyšší) je v reproduktoru dobře slyšet jako pulsy.

3) Je využito technologie C-MOS a spotřeba přístroje který je napájen vždy z baterií je nízká. Váha baterií je u některých přístrojů dosti značná a přístroj se brzy "pronese".

4) Konstrukce cívky jako plošné provedení také podle měření zlepšuje citlivost a rozlišení přístroje.

schema zapojení detektoru kovů

Hledací oscilátor tvoří hledací cívka a T1, kmitá na kmitočtu o něco vyšším než 100 kHz. Pomocný oscilátor tvoří jedno z hradel IO 2 a je určen použitým krystalem 3 - 4 MHz. Důležité je nastavit počtem závitů hledací cívky aby kmitočet hledacího oscilátoru byl osmkrát nižší než kmitočet oscilátoru pomocného při ovládacích potenciometrech nastavených uprostřed. Správné nastavení se projeví tónem v reproduktoru. Hledací cívku navineme na kruhovou destičku z umělé hmoty. Vyhovuje síla asi 1 mm a materiál třeba podložka na modelování z papírnictví. Její konstrukce je trochu pracnější ale toto provedení je jedním z "fíglů" jinak běžného přístroje.

Kolečko výše popsaného materiálu o průměru cca 200 mm je upraveno takto. Označíme si střed a kružítkem nakreslíme kružnici o průměru asi 115 mm. Pomocí úhloměru rozdělíme celý kotouč na 9 dílů t.j. po 40 stupních. Listem pilky na železo prořízneme všech 9 dělících čar až k vnitřní nakreslené kružnici o průměru 115 mm. Tím je hotova kostra cívky. Cívku vineme tak že drát prochází a je vlastně proplétán mezi jednotlivými segmenty a jednotlivé závity leží vedle sebe. Drát přiměřeně napínáme a snažíme se ukládat jednotlivé závity těsně k sobě. Vznikne nám nakonec plochá cívka o vnitřním průměru 115 mm a vnějším asi 180 mm. Rozměry nejsou kritické, důležitý je počet závitů ale ten je nutné nastavit podle použítého krystalu. Navineme proto závitů trochu více a při nastavování přístroje závity ubíráme až nám frekvence souhlasí.

Mechanické provedení je běžné, cívku stíníme plošně na spodní straně která bude směřovat k zemi. Jako reproduktor je použit běžný piezo měnič protože i velmi nízké kmitočty záznějů jsou spolehlivě reprodukovány.

Žádný z množství těchto přístrojů není však "zázračný" a bude záležet jak si jeho majitel s nedostatky poradí.


Stránku spravuje správce

Návrat na obsah